Американски инвестиции без такси до края на март 2022 г.

Американски инвестиции без такси до края на март 2022 г.

До 31 март 2022 г.  е обявен период без такси за вход и изход на инвестицията в американския автоматизиран инвестиционен модел, представен чрез фонда ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy, който бе въведен за първи път в България през октомври 2021 г. Фондът се предлага без такса изход по принцип, но регулярната такса за записване на дялове е 2.5%.  Тя няма да се прилага за периода януари – март 2022 г. Промоционалният период се удължава след края на 2021 г. поради големия интерес на спестители към иновативния фонд.

Автоматизираният инвестиционен модел е на известната американска компания Ned Davis Research.  Той инвестира в кошница от най-ликвидните американски борсово търгувани фондове, като чрез алгоритъм всеки месец се променя делът на борсово търгуваните фондове, свързани с акции и облигации.  Алгоритъмът се базира на прогнозиране на движенията на финансовите пазари и икономическото развитие от комплект от обективни индикатори.

През последните 20 години моделът е показал, че успява да минимизира ефекта от кризисните периоди на големи спадове като дотком кризата през 2000-2001 г., глобалната финансова криза от 2008 г. и други критични периоди.  Когато прогнозите за пазарите сочат към рецесия и възможни спадове, тогава делът на активите, свързани с акции, се намалява, и се увеличат облигациите и паричните средства.  Това е механизмът да се преодолеят задълбочаващи се спадове на цените на инструментите.

За трите месеца публично предлагане в България ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy. Нетната доходност на модела за 2020 г., въпреки спадовете в началото на пандемията от COVID-19, е 17.29%.

Американската Ned Davis Research, която е с история от над 40 години като глобален доставчик на инвестиционни решения и съвети, предоставя изпитания си алгоритъм за инвестиране в България чрез ексклузивно партньорство с ЕЛАНА Фонд Мениджмънт

Подробна информация за ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy

Източник на данните: БАУД, NDR.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.
 

%d bloggers like this: