България е внесла с 23% повече стоки от ЕС за последната година

България е внесла с 23% повече стоки от ЕС за последната година

Снимка: Pixabay

През периода януари – октомври 2021 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 24.1% спрямо същия период на 2020 г. и е в размер на 37 006.8 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 68.9% от износа за държавите – членки на ЕС.

През октомври 2021 г. износът за ЕС нараства с 26.8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 4 216.8 млн. Лева. През периода януари – октомври 2021 г. при износа на стоки от България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2020 г. е отбелязан в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (117.8%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (69.8%). Спад се наблюдава единствено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (17.1%).
Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари – октомври 2021 г. се увеличава с 25.0% спрямо същия период на 2020 г. и е на стойност 37 318.2 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция, Нидерландия  и Унгария.

През октомври 2021 г. вносът на България от държавите – членки на ЕС, нараства с 22.8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 4 118.4 млн. лева.

При вноса на стоки от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари – октомври 2021 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на предходната година е отчетено в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (134.6%). Спад не се наблюдава в нито един от секторите.
Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с ЕС през периода   януари – октомври 2021 г. е отрицателно и е на стойност 311.4 млн. Лева.

%d bloggers like this: