ЕС прие директива за „синя карта“, кой може да я получава?

ЕС прие директива за "синя карта", кой може да я получава?

Снимка: БГНЕС

Съветът на ЕС прие директива за привличане на висококвалифицирани граждани от страни извън Съюза или т.нар. „синя карта“. Целта на това е привличане и задържане на специалисти предимно в секторите, в които има недостиг, съобщи БНР.

Кандидатите трябва да имат валиден трудов договор или обвързващо предложение за висококвалифицирана работа за най-малко 6 месеца, както и да получават брутна годишна заплата според прага, който е определен от страните-членки.

В някои случаи могат да се прилагат и по-ниски прагове, например за наскоро завършили или професии с остра нужда от работна ръка.

Всяка страна-членка взима решение за стандартния срок на валидност на синята карта, но минимумът е 2 години. Ако трудовият договор е по-кратък от този период, синята карта ще бъде издадена за срока на договора плюс 3 месеца.

%d bloggers like this: