За година износът на стоки от България скочи с 45,7%

През периода януари – август 2021 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 20.5% в сравнение със същия период на 2020 г. и е на стойност 14 697.6 млн. Лева.

Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Съединените американски щати, Сърбия, Обединеното кралство, Република Северна Македония и Руската федерация, които формират 54.8% от износа за трети страни.

През август 2021 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 45.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 989.3 млн. Лева.

През периода януари – август 2021 г. при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2020 г. е отбелязан в секторите „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (32.3%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (29.0%)

Спад се наблюдава само в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (20.7%).

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари – август 2021 г. се увеличава с 28.8% в сравнение със същия период на 2020 г. и е на стойност 19 255.2 млн. Лева.

Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай и Украйна.

През август 2021 г. вносът на стоки в България от трети страни нараства с 56.2% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 773.5 млн. лeвa.

При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари – август 2021 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на 2020 г. е отчетено в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (61.3%) и „Разнообразни готови продукти, н.д.“ (30.9%). Спад не се наблюдава в нито един сектор.

Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с трети страни през периода януари – август 2021 г. е отрицателно и е в размер на 4 557.6 млн. Лева.

През периода януари – август 2021 г. от България общо са изнесени стоки на стойност  43 941.4 млн. лв., което е с 22.4% повече в сравнение със същия период на 2020 година.

През август 2021 г. общият износ на стоки възлиза на 5 524.9 млн. лв. и нараства с 32.8% спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари – август 2021 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 48 273.5 млн. лв. (по цени CIF), или с 26.4% повече спрямо същия период на 2020 година.

През август 2021 г. общият внос на стоки нараства с 35.6% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 6 240.1 млн. лева.

%d bloggers like this: