Износът на стоки от България за трети страни се увеличи с 20%

През периода януари – ноември 2021 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 20.0% в сравнение със същия период на 2020 г. и е на стойност 20 593.9 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Съединените американски щати, Сърбия, Обединеното кралство, Република Северна Македония, Руската федерация и Украйна, които формират 58.9% от износа за трети страни, съобщи НСИ.

През ноември 2021 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 12.9% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 804.4 млн. лева.През периода януари – ноември 2021 г. при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2020 г. е отбелязан в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (35.9%). Спад се наблюдава само в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (10.9%).

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари – ноември 2021 г. се увеличава с 27.8% в сравнение със същия период на 2020 г. и е на стойност 27 522.2 млн. лева (по цени CIF) крайна.

През ноември 2021 г. вносът на стоки в България от трети страни нараства с 39.6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 035.8 млн. лeвa.При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари – ноември 2021 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на 2020 г. е отчетено в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (63.8%) и „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“1 (38.1%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (9.1%).

Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с трети страни през периода януари – ноември 2021 г. е отрицателно и е в размер на 6 928.3 млн. лева.

През периода януари – ноември 2021 г. от България общо са изнесени стоки на стойност           61 992.4 млн. лв., което е с 23.3% повече в сравнение със същия период на 2020 година (табл. 1 и 2 от приложението).

През ноември 2021 г. общият износ на стоки възлиза на 6 196.1 млн. лв. и нараства с 26.3% спрямо същия месец на предходната година.

%d bloggers like this: