Какво би било най-демотивиращо за вас на работното ви място?

Невинаги имаме шанса да работим в компания, в която се чувстваме комфортно. Често има фактори, които ни карат да изпитваме смесени чувства и да ходим на работа с голямо неудоволствие. Въпросът ни тази седмица е свързан с тази тема.

Какво би било най-демотивиращо за вас на работното ви място?

Какво би било най-демотивиращо за вас на работното ви място?

%d bloggers like this: