КПКОНПИ е осъдена да плати близо 190 000 лева по загубено дело

Антикорупционната комисия КПКОНПИ е осъдена да плати 186 226 лв. разноски по дело за конфискация, което е загубила на две инстанция.

Това гласи решение на Софийския апелативен съд от 30 декември м.г., пише „Сега“.

Комисията води дело за конфискация на имущество на стойност 3,1 млн. лв. То тръгва по уведомление на спецпрокуратурата, че В. А. има повдигнато обвинение за участие в организирана престъпна група за укриване на данъци. Софийският градски съд, а след това и Софийският апелативен съд обаче приемат, че искът на комисията е недоказан и не е установено, че В.А. се е обогатил незаконно и има имущество, което подлежи на отнемане. „Безспорно се установи от събраните по делото доказателства, че доходът на В. А., в основната си част, няма законен източник. Но не е налице обогатяване, тъй като липсва придобито имущество“, пише градският съд. Втората инстанция се съгласява с този извод.

Градският съд прием, че за проверявания период В.А. има 146 264 лв. разходи и само 76 661 лв. приходи. Но несъответствието между тях е под 150 хил. лв., т.е. по смисъла на закона не е значително.

От гражданското дело за конфискация става ясно, че В.А. е предаден на съд по обвинението за участие в престъпна група, но не се разбира как е приключил наказателният процес.

След като искът за конфискация за 3,1 млн. лв. е отхвърлен, комисията е осъдена да плати 124 151 лв. държавна такса. Апелативният съд потвърждава това и добавя 62 075 лв., които КПКОНПИ дължи като такса за разглеждането на делото на втора инстанция. Решението на апелативните съдии не е окончателно и КПКОНПИ има право да го оспори пред Върховния касационен съд. Той обаче гледа граждански дела само по изключение.

Този случай не е изолиран. Преди време комисията на Сотир Цацаров не само е осъдена да плати 250 000 лв. разноски, но и е пропуснала сроковете, за да обжалва това съдебно решение и то е станало окончателно.

В годишните доклади на КПКОНПИ няма данни за разноските, които комисията е осъждана да плаща, а те не са малки, защото и делата, които води в общия случай са за големи суми. Годишният бюджет на КПКОНПИ е около 19 млн. лв., които отиват предимно за персонал.

източник www.dunavmost.com

%d bloggers like this: