Манолова и Ковачева в онлайн сблъсък с КЕВР за поскъпването на тока

Настоящият и бившият омбудсман на България Диана Ковачева и Мая Манолова, която в момента е представител на гражданската платформа „Изправи се БГ“, възразиха категорично срещу увеличението на цените на електроенергията за регулирания пазар.

Още по темата

В рамките на общественото обсъждане, което се проведе онлайн в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), двете посочиха редица показатели – от разходите на електроразпределителните дружества до качеството на предоставяната услуга, включително и цените на Единния системен оператор (ЕСО) за достъп и пренос, за да обосноват възраженията си.

Според председателя на работната група към енергийния регулатор и ръководител на отдела за електроенергетика Пламен Младеновски както Ковачева, така и Манолова, грешат. Той изрази съгласие за по-добър контрол за качеството на доставяната електроенергия и осъществяваното от дружествата обслужване, като акцентира върху нова методика, по която КЕВР работи в момента. Младеновски обясни също така и защо са по-високи ценовите нива на ЕСО и внесе яснота и по повод питането на АЕЦ „Козлодуй“ по отношение количествата електроенергия за свободния и регулирания пазар.

Позицията на настоящия омбудсман

„Изразявам категорично несъгласие с предлаганото увеличение (на цените на електроенергията за бита – бел. ред.) и смятам, че е немотивирано“. Това заяви Диана Ковачева, след като преди това посочи, че е запозната с доклада на работната група, публикуван на страницата на регулатора, и предвижданото увеличение на тока за битовите потребители: на ЧЕЗ с над 4 процента, а на ЕНЕРГО-ПРО и ЕВН (EVN) – с над два процента. Наред с това се увеличава и нощната тарифа – при ЧЕЗ с над 5%, при ЕНЕРГО-ПРО – с над два“, уточни Ковачева.

„По отношение на електроразпределителните дружества се предвижда да бъде продължено ценовото регулиране чрез метода „горна граница на приходи“ , при който след проведен регулаторен преглед (позова се на Наредбата за регулиране на цените), КЕВР утвърждава цени за необходими годишни приходи на предприятието за първата година на регулаторния период и може да ги изменя в края на всяка ценова години, или в края на този период. В доклада на работната група е отбелязано, че този метод повишава ефективността на работа на дружествата, тъй като е свързан с определяните от регулатора показатели за качество и критериите за изпълнението им. В рамките на този процес се смята, че необходимите приходи на енергийните предприятия за ценовия период се коригират в зависимост от изпълнението на показателите за качество на енергия, качество на обслужването през предходната година и отчетените инвестиции. В същото време обаче при определянето на цените за първата година от първия регулаторен период липсва анализ за изпълнението на тези показатели на енергийните дружества. Съответно не е извършена корекция на необходимите приходи, въз основа на изпълнението на посочените показатели. Изобщо не е предвидена такава корекция“, аргумунтира се омбудсманът Ковачева, позовавайки се на нормативните документи на регулатора.

В тази връзка тя наблегна изключително на качеството на услугите. „Подобрение на качеството на услугите не се наблюдава“, категорична бе Диана Ковачева, като се позова на подадените жалби до администрацията на омбудсмана за лошо качество на доставяната електроенергия. Нещо повече, тя се позова на годишния доклад на регулатора, който установява за дадено дружество, че мерките за изпълнение на качеството на доставяната електроенергия не са изпълнявани и „не се прилагат в кратки срокове.

„Предвид тази констатация е взето решение проверките да продължат и през 2021 година. В доклада е отбелязано също, че за целите на ценовото регулиране е предвидена проверка на всички електроразпределителни дружества относно реално извършени инвестиции и разходи за амортизация на въведените в експлоатация активи. До момента обаче липсват резултати от извършените проверки“, заяви Ковачева и поиска да бъдат публикувани докладите.

С оглед на изложеното тя смята за необосновано да не се извършва каквато и да е оценка и корекция на необходимите приходи на електроразпределителните дружества въз основа на тези показатели и смята, че е важно КЕВР да разясни какви са причините за това.

Омбудсманът изрази и резерв по отношение на корекцията, свързана с частта за инвестициите, но допълни, че, според нея, липсва „формиране на обективност“, заради заличени данни (по изискванията за търговска тайна) и намекна за необходимостта им.

В заключение, позовавайки се на все още съществуващата пандемична обстановка и икономическа криза, омбудсманът Диана Ковачева призова ценовите решение на КЕВР да бъдат приети в условията на прозрачност, законосъобразност и справедливост, която да гарантира баланс между дружества и потребители, защита на битовите клиенти и поиска цените на енергийните дружества да отразяват икономически обосновани разходи за дейността им.

Позицията на бившия омбудсман

Представителят на гражданската платформа „Изправи се БГ“ в лицето на Мая Манолова също заяви, че категорично не подкрепя ценовото предложение на КЕВР.

„Смятаме, че то е постановено при липса на прозрачност, ясна и разбираема обосновка на цените на тока, каквито са изискванията на Закона за енергетиката и в противоречие с ангажимента на КЕВР да следи, освен за енергийните дружества и българските потребители“, каза Манолова. Тя обвини КЕВР, че е в нарушение, защото публикува само предложенията на дружествата, но не и „всички изходни данни“. По думите на Манолова, тези данни не представляват търговска тайна.

„Не сме съгласни с цената за пренос и достъп до електропреносната мрежа. Изчислихме я на 10,51 процента и искаме от експертите, подготвили този проект да обяснят, кои са факторите и причините да бъдат признати по-високи условно постоянни разходи. Разликата е 9 % от юли 2020 г. спрямо юли 2021 г. като цената за достъп се увеличава с над 15 % , а цената за пренос се увеличава с над 18 %“, обясни Манолова. Тя посочи и публичната декларация на изпълнителния директор на ЕСО за годишната заплата, като направи съпоставка с обсъжданото увеличение на пенсиите с 5 %. На тази база тя отсъди увеличението на заплатата като несправедливост.

„В същото време, освен, че цените за достъп и пренос се предлага да бъдат увеличавани, ние виждаме, че заложените количества електрическа енергия за следващия регулаторен период намаляват с над едни процент“, констатира Мая Манолова.

Тя акцентира и върху разходите на трите електроразпределителни дружества, които участват в цената за достъп и пренос до електроразпределителната мрежа. Поиска и яснота за ремонтните дейности на дружествата и изрази мнение, че те натоварват цената на електроенергията. В допълнение представителят на гражданската платформа атакува електроразпределителните дружества и за качеството на подаваната електроенергия, както и за качеството на обслужването.

Възражението на АЕЦ „Козлодуй“

Христина Горанова от атомната централа се спря на доста по-различен въпрос, който, обаче, е от съществено значение за централата и потребителите – месечното разпределение на електроенергията, което бе определено като „изключително небалансирано за сметка на останалите два ТЕЦ-а.

„Все пак трябва да отчетем, че АЕЦ е базова мощност и такива флуктуации от порядъка на 300 до 650 МВт са изключително големи и оказват въздействие и върху електроенергията, която АЕЦ „Козлодуй“ предоставя на свободния пазар“, каза тя и постави въпроса за по-плавно и балансирано месечно разпределение като при двата ТЕЦ-а и енергията при НЕК, както и относно месечната разполагаемост.

Отговорът на КЕВР

„Това са регулаторни методи, прилагани в Европа. Това са правилата на регулирането и няма нищо притеснително.“ Така отговори председателят на работната група Пламен Младеновски по отношение на констатираното от омбудсмана Ковачева заключение, че цените не са мотивирани.

„Следва да се отбележи, че базисната година е основата, при която се определят за новия ценови период всички разходи“, каза той. По отношение на технологичния период стана ясно, че е намален като е спазено регулаторното изискване това да се случва постепенно, така че да е изпълнено условието за предвидимост, прогнозируемост на тези разходи за дружествата и крайните потребители. По отношение на качествата на извършените инвестиции, експертът посочи, че все още се работи по проверките и когато са готови ще бъдат представени.

Становищата в КЕВР по отношение на ценовите нива в сектор Електроенергетика могат да се внасят в рамките на 14-дневен период. КЕВР ще се произнесе окончателно след закритото заседание на 1 юли тази година.

%d bloggers like this: