Министър-председателят Стефан Янев свиква Съвета по сигурността

Министър-председателят Стефан Янев свиква Съвета по сигурността в понеделник

Тема на заседанието е: „Актуални рискове и заплахи за системата за защита на националната сигурност. Анализ на институционалната ефективност в сектор „Сигурност“ и необходимост от по-адекватни мерки за нейното повишаване“. Това съобщиха от Министерски съвет. 

Дневният ред на заседанието на Съвета по сигурността предвижда обсъждането на: мерки за гарантиране на политическата стабилност; необходимост от нови и адекватни политики за борба с корупцията; прилагане на по-ефективни механизми за координация и взаимодействие на структурите в сектор „Сигурност“.

източник www.dunavmost.com

%d bloggers like this: