От 1 юли повишават пенсиите с 5%

На свое заседание, проведено на 3 юни 2021 г., Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) е взел решение от 1 юли 2021 г. пенсиите, отпуснати до 31 декември 2020 г., да бъдат осъвременени с 5%, съобщиха от института.

Решението е в изпълнение на разпоредбите на чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване, според който пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от 1 юли с процент, равен на сбора от 50% от нарастването на осигурителния доход и 50% от индекса на потребителските цени през предходната календарна година.

На същото заседание беше решено от 1 юли 2021 г. социалната пенсия за старост да нарасне също с 5% и от 141,63 лв. да се увеличи на 148,71 лв.

В контекста на осъвременяването на пенсиите вицепремиерът и социален министър Гълъб Донев обясни, че по швейцарското правило, което отчита половината от ръста на осигурителния доход и половината от инфлацията за миналата година пенсиите, би трябвало от 1 юли те да се осъвременят с 4,8 на сто.

„Бюджетът е разчетен така, че това увеличение може да не бъде 4,8%, а 5% от 1 юли за всички отпуснати до 31 декември 2020 г. Нарастване със същия процент и на социалната пенсия за старост и свързаните с нея пенсии за нетрудови доходи“, обясни Донев, цитиран от БНР.

Той съобщи още, че правителството търси възможности и преговаря с ЕК мярката 60/40 да продължи да действа още два месеца – юни и юли.

„Трябва да се намери допълнителен ресурс, така че да имаме един по-плавен преход. Говоря за всички сектори! Още малко глътка въздух, за да могат да се приспособят към новите икономически реалности на пазара“, добави той.

%d bloggers like this: