Последните седем години са били най-горещите в световен мащаб

Последните 7 години са били най-горещите в световен мащаб „с ясно изразена разлика“, съобщи службата на Европейския съюз за мониторинг на климата, като алармира за рязко увеличение на рекордните концентрации на метан в атмосферата.

През последните години държавите по света бяха подложени на безмилостни метеорологични бедствия, свързани с глобалното затопляне, включително рекордни горски пожари в Австралия и Сибир, гореща вълна, която се случва веднъж на 1000 години в Северна Америка, и екстремни валежи, които предизвикаха масови наводнения в Азия, Африка, САЩ и Европа.

В последната си годишна оценка Службата за климатични промени „Коперник“ (C3S) потвърди, че 2021 г. се е присъединила към непрекъснатата топла серия от 2015 г. насам. Тя установи, че миналата година е била петата най-топла в световен мащаб, като е била малко по-топла от 2015 г. и 2018 г. Точните измервания датират от средата на XIX век. Средната годишна температура е била с 1,1 до 1,2 градуса по Целзий над прединдустриалните нива, измерени между 1850 и 1900 г., заяви C3S. Това е станало въпреки охлаждащия ефект на естественото метеорологично явление „Ла Ниня“.

Като цяло службата за мониторинг установи, че последните седем години „са били най-топлите години в историята с ясна разлика“.

„2021 г. беше поредната година на екстремни температури с най-горещото лято в Европа, горещи вълни в Средиземноморието, да не говорим за безпрецедентно високите температури в Северна Америка“, заяви директорът на C3S Карло Буонтемпо.

„Тези събития са ярко напомняне за необходимостта да променим начина си на живот, да предприемем решителни и ефективни стъпки към устойчиво общество и да работим за намаляване на нетните въглеродни емисии.“

Метанова вълна

C3S също така е наблюдавала атмосферните концентрации на затоплящите планетата газове въглероден диоксид и метан, като е установила, че и двете са се увеличили без признаци на забавяне. Особено метанът се е повишил „много значително“ до рекордните годишни стойности от около 1 876 частици на милиард (ppb). Темповете на растеж за 2020 г. и 2021 г. са съответно 14,6 ppb годишно и 16,3 ppb годишно. Това е повече от два пъти повече от средния годишен темп на растеж, наблюдаван през предходните 17 години.

Метанът (CH4) е газът, който е най-отговорен за глобалното затопляне след CO2. Макар и с по-кратък живот в атмосферата, той е многократно по-силен от CO2. Естествените източници включват влажните зони, докато причинените от човека източници са течове от добива на природен газ и нефт, въгледобива и депата за отпадъци, както и оризищата, животновъдството и обработката на оборски тор.

Винсент-Анри Пеух, директор на Службата за мониторинг на атмосферата „Коперник“, която следи за увеличаването на парниковите газове, заяви, че данните от наблюденията са от решаващо значение в усилията за избягване на „климатична катастрофа“.

Намаляването на количеството метан, което се просмуква във въздуха, бързо ще се превърне в забавяне на повишаването на температурите и ще помогне за преодоляване на т.нар. разлика в емисиите между целта на Парижкото споразумение за ограничаване на затоплянето с 1,5°C и 2,7°C, към които се движим, дори ако всички държави спазят обещанията си за намаляване на въглеродните емисии.

Това предизвика интереса на политиците, които искат да намерят най-бързите начини за намаляване на емисиите.

На срещата на върха за климата COP26 миналата година около сто държави се присъединиха към инициатива за намаляване на емисиите на метан с поне 30% през това десетилетие. Забележимо отсъстваше Китай.

Петролната и газовата промишленост има най-голям потенциал за бързо намаляване на емисиите, особено чрез откриване и отстраняване на течове на газ по време на производството и транспорта.

Въпреки че глобалното затопляне може да изглежда постепенно, въздействието му върху екстремните явления е „драматично“, каза Роуън Сътън от британския Национален център за атмосферни науки към университета в Рединг.

„Трябва да гледаме на рекордните за 2021 г. събития, като горещата вълна в Канада и наводненията в Германия, като на удар в лицето, който да накара политиците и обществеността да се събудят и да осъзнаят спешността на климатичната криза“, каза той пред Научния медиен център. „Нещо повече, продължаващото увеличаване на концентрацията на парникови газове в атмосферата крещи, че основните причини все още не са отстранени.“

%d bloggers like this: