Превръщат пощенските станции в центрове за комплексни административни услуги

Ще вдъхнем нов живот на „Български пощи“ ЕАД, заяви пред депутатите от парламентарната Комисия по транспорт и съобщения вицепремиерът Калина Константинова, в чийто ресор на управление вече ще попада държавната пощенска служба.

Вицепремиерът потвърди намерението на правителството да превърне регионалните пощенски клонове в центрове за комплексни административни услуги. За тази цел вече се набелязва конкретен план.

„За повечето административни услуги гражданите пътуват до областния град“, отбеляза Калина Константинова. Тя допълни, че в редица малки населени места местната пощенска станция е единственото „лице на държавата“.

Вицепремиерът допълни още, че Агенцията за държавна финансова инспекция /АДФИ/ и звеното за вътрешен одит ще направят анализ на активите на дружеството, а след проверката ще бъдат набелязани конкретни действия за неговото оздравяване и ефективно управление. Според Калина Константинова всяка година дружеството губи пазарен дял.

„Български пощи“ ЕАД се управлява от Съвет на директорите, който се назначава от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и се състои от петима членове.

На основание чл.7б, ал.5 от Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги, упражняващият правата на акциите в капитала на „Български пощи“ ЕАД е министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

%d bloggers like this: