Първа „зелена“ светлина за удължаването на Бюджет 2021

Парламентът гласува на първо четене Законопроекта за удължаване до 31 март 2022 г. на действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет на България за 2021 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. Вносител на предложението е Министерският съвет.

Още по темата

Текстовете минаха с подкрепата на 122 депутата, „против“ гласуваха 10, а други 74 депутата гласуваха „въздържал се“. 

Времето за предложения между първото и второто четене беше намален от 7 на 5 дни по предложение на Любомир Каримански, председател на Комисията по бюджет и финанси. 

Гласуването се наложи, тъй като миналата година не бе приет тазгодишния бюджет. Депутатите приеха на първо четене удължаването на действието на всички социални и икономически мерки до края на март, за да се даде време на Министерството на финансите да подготви проектобюджета за 2022 г. Очакванията са той да бъде готов до края на януари.

По закон, ако няма гласуван бюджет за новата година, по закон всеки месец се работи с 1/12 от миналогодишния.

Докато няма гласувана нова финансова рамка, остават в сила и показателите от миналата година като размера на минималната работна заплата от 650 лева до гласуването на нов бюджет.

Припомняме, че вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев обяви, че между двете четения на тези текстове ще бъде приет начинът, по който пенсионерите ще бъдат компенсирани за януарското намаление, при които има такова.

„Всички пенсии са или същите, или по-високи, но тъй като добавката е по-ниска някои от пенсионерите са стигнали до по-ниски нива. Финансовият ресурс е наличен, видяхте миналата година имаме 3 млрд., тази година има заложени достатъчно средства… В Закона за удължаване на действието на Бюджет 2021 ще бъде добавен текст, който ще позволи на НОИ да направи това“, каза Василев.

Прогнозите на министъра на финансите са за гласуване на новия бюджет до края на февруари, като в него ще залегнат основни социални, образователни и здравни политики.

През юли ще има актуализация, която ще уплътни текстовете с договореното в коалиционното споразумение политики в различни сфери.

%d bloggers like this: