Републиканци за България: Правителството се опитва да унищожи Кресненското дефиле

То е изградено от скали съдържащи високи фонови концентрации на радиоактивни елементи, пишат от партията

Правителството се опитва да унищожи Кресненското дефиле, съобщиха от пресцентъра на партията.

От Републиканци за България считаме изявлението на министъра на околната среда и водите Борислав Сандов за изграждане на дълъг тунел в района на Кресненското дефиле, като единствена и най-щадяща околната среда алтернатива за доизграждане на автомагистрала „Струма“, за противоречащо на експертни мнения, становища и доклади в областта на околната среда, геодезията и хидрологията. Те доказват по категоричен начин негативния ефект на разглеждания вариант, а целта е единствено усвояване на пари чрез фирми приближени до властта.

Част от аргументите за по-горе твърдяното включват становища на български и международни учени, които категорично защитават тезата, че районът на Кресненското дефиле е изграден от скали съдържащи високи фонови концентрации на радиоактивни елементи.

Като доказателство за това може да се посочи наличието на уран и добивът му извършван в областта.

Също така подобен вариант е изключително неподходящ поради наличието на газ радон, който се счита за предизвикващ ракови заболявания у хората.

Опасност от непоправима екологична катастрофа са и предвиждащите се милиони кубични метра радиоактивни скали и почви, които ще се образуват като опасен отпадък в процеса на изкопаване на тунел.

Важно е да се отбележи, че към днешна дата не се разполага с вариант за третиране или депониране на тези опасни отпадъци. Районът е сеизмичен, а в допълнение на това хидроложки изследвания извършвани в миналото показват, че изграждането на подобен тунел е опасно.

В противовес на думите на министъра на околната среда и водите и след преглед на научно обоснованите факти изброени по-горе, става ясно, че целостта и устойчивостта на екосистемите не представлява приоритет за политическото ръководство на министерство. Реализирането на проекта ще е единствено финансова подкрепа за определени близки до управляващите субекти.

източник www.dunavmost.com

%d bloggers like this: