„Софийска вода“ с рекордна инвестиционна програма и дигитални иновации през 2022 г.

Над 51 млн. лева планира да инвестира „Софийска вода“, част от Веолия, в подобряване на ВиК инфраструктурата на столицата и надграждане на услугите за потребителитепрез 2022 г.. Това е най-големият размер инвестиции, които се правят в рамките на една календарна година за последните 12 години. За сравнение, през 2021 г. дружеството е инвестирало над 40 млн. лева при планирани 38.9 млн. лева, съобщиха от дружеството..

През 2022 г. ВиК операторът е предвидил изграждането на над 40 км нови и рехабилитиране на съществуващи водопроводи и канализация. Сред тях по-мащабни проекти са реконструкцията на водопроводи в кварталите „Младост“ и „Люлин“, които ще гарантират надеждност на водоснабдяването за над 350 000 столичани. На довеждащия водопровод за ж.к. „Младост“ поетапно се подменят много проблемни участъци и инвестиционният проект е на стойност 1,1 милиона лева. Подменят се и 1,6 километра от довеждащия водопровод за резервоар „Модерно предградие“ на стойност 4 милиона лева, който водоснабдява Люлин.  

Голям проект за годината е развитието на географската информационна система (ГИС), която е “пътната карта“ за ВиК съоръженията в града. Интегрират се най-модерните решения и вече в реално време ще се предоставя бърза и точна информация при присъединяване към ВиК мрежата, при рехабилитационните дейности, за техническите отдели от Столична община и др. ГИС системата ще дава възможности и на потребителите само с един клик да подават сигнали и прецизно да обозначават местоположението си.

„Дигитализацията остава приоритет за нас. Първо защото така можем в реално време да управляваме водоснабдителните системи по-качествено, ефективно и бързо. Второ – защото така предоставяме все повече модерни услуги и удобства. Близо 50% от потребителите ни използват дигитални услуги, а 200 хиляди използват електронни фактури. Тази година активно разширяваме дигиталните възможности и в много отношения сме първата ютилити компания в България, която внедрява иновации като отворено банкиране и други интерактивни услуги“, каза Васил Тренев, изпълнителен директор на „Софийска вода“, част от Веолия.

Този месец „Софийска вода“, част от Веолия, въведе услугата pay-by-click, с която клиентите могат да платят задълженията си през профила си в интернет сайта и мобилното приложение, избирайки сами от коя банкова сметка да наредят директно плащането. А съвсем скоро ще се въведе още по-лесна и бърза възможност – услугата pay-by-link, с която клиентите ще могат да плащат сметката си директно през линк от електронната фактура, която получават по мейл. В момента се подготвят системите така, че да не се налага физическо присъствие и всяка услуга, за която клиентите идват в офисите, да може да се заяви и получи онлайн.

През тази година се въвеждат и иновативни технологични решения за повишаване на ефективността на мрежата, която се следи с умни устройства. А основните водопроводи, които се намират извън населените места, вече се обследват с помощта на сателитни снимки и така се откриват скрити течове и се предотвратяват аварии.

Дружеството представи и по-мащабните проекти, реализирани през 2021 г.
•    През миналата година съответствието в качеството на водата е 99,22%, което е повече от изискваното по Наредба № 9за големите водоснабдителни системи.
•    Рехабилитирани и изградени 41 километра водопроводи и 3,2 километра канали.
•    С всички екологични нововъведения, оптимизация на когенерационния процес и с пуснатия в експлоатация нов метан танк дружеството е произвело 85 % от електроенергията, която е използвало за 2021 г.
•     С няколко иновативни технологични решения по международни изследователски проекти е постигнат дигитален контрол и по-добро качеството на питейната вода и съоръженията в канализацията.
•    Дружеството стартира дългосрочна програма за подкрепа на страт-ъп екосистемата в България, в партньорство с Innovation starter accelerator.
•    Заедно с Центъра за компетентност Clean&Circle към Биологическия институт на СУ е разработен метод за изследване на SARS – COV-2 в отпадъчни води, който е допълнителен индикатор за интензитета на пандемията.
•    В края на годинатаСофия е на второ място за  Европа и на шесто място в света по Индекс за оптимизиране на водата (The 2021 Water Optimisation Index) на световно издание „Икономист“, изпреварвайки градове като Лондон,  Копенхаген и др.

 

%d bloggers like this: