Старозагорска област е на второ място по доходи у нас

През януари 2022 г. средната брутна месечна работна заплата е била в размер на 1566 лева, през февруари се е понижила до 1545 лева, преди да нарасне през март до 1668 лева, показват предварителните разчети на НСИ.

Мартенската заплата расте с 11,2% спрямо същия месец на предходната година, сочат още оповестените данни, предава БНР.

В София средната брутна заплата през март достига 2340 лв. или с 13% ръст спрямо същия месец на 2021 г. Следва Старозагорска област със средна заплата 1473 лв.  Разликата в заплащането между столицата и регионите продължава да е огромна. Останалите пет области, в които възнагражденията са над 1400 лв., са София област, Пловдив, Варна, Враца и Габрово. В дъното остават Благоевград (1078 лв.) и Видин (1099 лв.)

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата през първото тримесечие на настоящата година спрямо предходното тримесечие, са: „Образование“ – ръст с 16,6%, „Селско и горско и рибно стопанство“ – с 10,4% и „Държавно управление“ – с 8,1 на сто, докато намаление на заплатите е регистрирано в дейностите „Финансови и застрахователни дейности“ – с 6,9%, и „Административни и спомагателни дейности“ – с 6,6%.

На годишна база средната месечна работна заплата през периода януари – март (спрямо началото на 2021 г.) бележи най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 34,4%, „Култура, спорт и развлечения“ – с 32,7%, и „Административни и спомагателни дейности“ – със 17,3%, а в „Образование“ и „Държавно управление“ се запазва на нивото от първото тримесечие на 2021 година.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2022 г. нараства с 1,8% в обществения сектор, а в частния сектор – с 11,6 на сто.

източник www.dunavmost.com

%d bloggers like this: