Токът продължава да поскъпва на европейските електроенергийни борси

Ситуацията на европейските електроенергийни пазари в сегмента „пазар ден напред“ в началото на юни остава напрегната. Цените на търгуваната електроенергия не само, че не спадат, което е типично за сезона, но бавно и уверено се придвижват нагоре. Ако целта е 80 евро за MWh в този водещ сегмент, то началото на новата седмица дава сигнал, че е тя е на път да бъде допусната и то на прага на лятото. Сега въпросът е има ли вече нова ситуация на европейските електроенергийни пазари и доколко притеснителна може да бъде тя, както и дали компаниите ще успеят да се справят с управлението на риска от по-високи ценови нива.

В сравнение с месец май 2020 г. възстановеното търсене в Европа оказва своето влияние върху цените на електроенергията, но това е само един от факторите. Постигането на „енергиен преход“ все по-често ще присъства в очакванията. Участниците на пазара твърде късно започнаха да обръщат внимание на цените на въглеродните емисии и на газа, допускайки задълбочаване на спекулациите. От началото на април анализатори на западните пазари обръщат внимание и на ролята на STOR (Short-Term Operating Reserve – кратковременен оперативен резерв). От не по-малко значение е състоянието на мрежата, а прегледът сочи, че на някои от европейските електроенергийни пазари тя не е достатъчна.

Нова е и ситуацията на българския електроенергиен пазар, който от 1 юли тази година ще влезе в нов регулаторен период. В подробният си анализ електроенергийният регулатор (КЕВР) на страната ни обръща сериозно внимание на различните фактори и въз основа на това прогнозира годишна пазарна цена за базов товар за периода 01.07.2021 г. – 30.06.2022 г. в размер на 119,00 лв./MWh“, съобразявайки се със спекулативния елемент в търговията с емисии. Разбира се, и с уговорката, че регулаторът ще продължи да следи търговията с емисии през юни и ще отчете тенденциите, преди да вземе своето окончателно решение.

Ценовите нива на повечето европейски електроенергийни борси в сегмента „пазар ден напред“ в последния ден на месец май дадоха малка надежда, че може да настъпи период на стабилизация. В края на първата седмица на юни стана ясно, че тази надежда няма да се оправдае. Водещият фактор за натиска върху европейските електроенергийни борси, върху който се обръщаше и все още се обръща внимание са цените на въглеродните емисии. По-малко внимание се обръщаше на фактора – природен газ. Началото на новата седмица показва, че влиянието на синьото гориво в никакъв случай не бива да бъде подценявано. Нито пък на банките, играещи на пазара на СО2 емисиите.

В първия ден от юни търговията в „ден напред“ цените на повечето европейски електроенергийни борси се движеха в диапазона от 68 – 69 евро за MWh. С изключение на не малка част от пазарите на Италия (73.16 евро за MWh), Полша (77.2 евро за MWh) и Иберийския пазар (Испания и Португалия – 86.56 евро за MWh).

Надежда за облекчение настъпи в средата на миналата седмица, когато с ден за доставка 2 и 3 юни, когато цените се понижиха и изглеждаше, че европейските електроенергийни борси ще се върнат към обичайния си ритъм предвид успокояването и на пазарите на емисии и газ.

Промяна на ситуацията започна да се усеща още при търговията на 4 юни. Ръстът в сегмента „ден напред“ варираше от 1 % за пазарите на Испания и Португалия до 80.59 евро за MWh (79.8 евро за MWh на 3 юни), до 2.6 % за Нидерландия до 71.80 евро за MWh (70.01 евро за MWh) до 15.9 % за Германия – 71.8 евро за MWh (от 61.96 евро за MWh, регистрирани при търговията на 3 юни). и Италия – 79.78 евро за MWh (плюс 12.3 % от 71.03 евро за MWh, постигнати също на 3 юни.

С ден за доставка 4 юни на пазарите на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) и гръцката HENEX бе отчетена също значително по-висока стойност от 72.82 евро за MWh спрямо постигнатите в този сегмент 58.3 евро за MWh при търговията на 3 юни на българската електроенергийна борса и 65.75 евро за MWh на гръцката.

Новата седмица, с ден за доставка 7 юни, не вдъхва особен оптимизъм. Европейските електроенергийни борси в сегмента „пазар ден напред“ стартират с цени от около 20 евро по-високи от тези през същото време на предходната година и със 7 до 10 евро над тези от месец април.

Най-високата цена в първия ден от новата седмица е отчетена на електроенергийната борса в Румъния – 80 евро за MWh (ръст с 41.9 % ). Според статистиката на energylive.cloud през миналия месец постигнатата стойност в този ден е била 64.20 евро за MWh, а година по-рано 56.43 евро за MWh.

3е-news.net

Повечето от европейските електроенергийни борси също започват с цени над 79 евро за MWh – Чехия, Словакия, Унгария – 79.73 евро за MWh (66.19 евро за MWh преди месец и 56.54 евро за MWh преди година), Испания и Португалия – 79.69 евро за MWh (79.50 евро за MWh преди месец, но 54.81 евро за MWh преди година), България и Гърция – 79.29 евро за MWh (65.01 евро за MWh преди месец и 55.33 евро за MWh преди година за БНЕБ и за HENEX – 67.52 евро за MWh преди месец, 58.11 евро за MWh преди година).

На останалите европейски електроенергийни борси цената е между 77.34 – 77.49 евро за MWh. Подобна картина, но с цени от порядъка на 71 – 72 евро за MWh бе наблюдавана през месец май. Грубото изчисление показва ръст, достигащ до 20 евро за MWh за различните борси.

%d bloggers like this: