Шефът на СОС затяга контрола върху ТЕЦ-София и ЦГМ

Шефът на СОС затяга контрола върху ТЕЦ-София и ЦГМ

Снимка: Pixabay

Председателят на Столичния общински съвет Георги Георгиев инициира мерки за повишаване на контрола в управлението на трите ключови общински дружества – „Топлофикация София“ ЕАД, „Център за градска мобилност“ ЕАД и „Софийски имоти“ ЕАД, съобщава БГНЕС.

С промени в уставите се въвежда т.нар. „съвместно представителство“. Това означава, че всички документи ще се подписват не само от изпълнителните им директори, но и от председателите на директорските бордове.

Докладите ще бъдат разгледани на първото за 2022 г. заседание на СОС на 13 януари.

„Целта на промяната е повишаване на доверието към трите общински дружества, към които заради важността им най-често е насочен публичният интерес. Те се нуждаят от силна обществена подкрепа в изпълнение на дейностите си в интерес на столичани“, казва Георгиев.

В мотивите си вносителите посочват, че чрез съвместното представителство ще се минимизират всички потенциални рискове пред дружествата, присъщи на самостоятелното представителство. Постига се своеобразна форма на „текущ“ контрол.

Съвместното представителство е доказано добра корпоративна практика в големите компании в целия свят и затова ще се приложи и в общински дружества.

Чрез него ръководителите взаимно се контролират, което от една страна предпазва дружествата от рискови и прибързани действия, а от друга – ограничава опасността от предприемане на действия в тяхна вреда, смятат вносителите.
 

%d bloggers like this: