26-и сме в Европа по достъпност на населението до природен газ

България е на 26-о място от 33 страни в Европа по достъпност на населението до природен газ, включени в най-новия рейтинг на РИА Новости. С една средната залата българите могат да си позволят 1834,1 куб. м. синьо гориво, като стойността на 1 куб. м. е 32.4 рубли (при преизчисляване в руската валута), а цената на 1000 куб. м. по време на изследването е 439.9 долара. По другите показатели

Люксембург, Казахстан и Русия са лидери, а сред аутсайдерите са Украйна, Молдова, Босна и Херцеговина.

Според изследването, през 2020 г. динамиката на цените на газа на европейския пазар е била неравномерна.

„През първата половина на годината имаше безпрецедентен спад поради топлата зима и значителното запълване на газохранилищата, но през втората половина ситуацията се промени и цените започнаха да растат. Въпреки това средната годишна цена е била значително по-ниска от нивото от 2019 г.“, се казва в изследването. За пример се посочва холандската борса TTF средната цена за 2020 г. е спаднала в сравнение с 2019 г. с 28,9 % до 113 долара за 1000 куб м.

Както уточняват, обаче, експертите, достъпността на газа до крайния потребител се определя не само от цената, но и от нивото на доходите на гражданите. В изследването са посочени обемите газ, които потребителите от различните страни биха могли да придобият за средната си заплата. Вторият показател е по цена в съответната страна, изчислена в рубли. Третият показател е по изменение на цената в национална валута, в процент. И четвъртият показател е по цена на 1000 куб. м. в американски долари, сперд курса на съответната национална валута.

Първото място в общия рейтинг заема Люксембург, където средностатистически жител може да придобие със средната си месечна заплата за месец 9,1 хил.куб. м. газ.

„В тази страна цените на газа са относително ниски, а при това средната заплата е една от най-високите в Европа“, се казва в изследването.

На второ място е Казахстан (7,5 хил. куб. м), където заплатите са ниски, но и цените на газа са едни от най-ниските от всички страни, включени в рейтинга. На трето място е Русия, жителите, на която със средните си заплати могат да купят около 6,8 хил. куб м. газ.

Четвърто и пето място в рейтинга заемат Великобритания и Белгия.

Аутсайдерите

Най-малко природен газ могат да купят жителите на Украйна.

„Със средната и заплата тук може да се купи малко повече от 1000 куб. м, тоест почти девет пъти по-малко от водещата страна Люксембург. Цените на газа в Украйна не са най-високите според европейските стандарти, но страната има много ниско ниво на заплатите“, се уточнява в изследването.

На второ и трето място се нареждат Молдова и Босна и Херцеговина, където може да се придобие по-малко от 1400 куб. м. газ за месец. В тази касация четвърто и пето място заемат Сърбия и Португалия.

3е-news.net

%d bloggers like this: