ВМРО отива сама на вота, целта – да участва в управлението